Ei katsastusta ilmeisesti tällä erää moottoripyörille

Liikenne- ja viestintävaliokunta on ottanut moottoripyörien katsastuskysymyksessä kielteisen kannan. Tätä voidaan pitää selkeästi voittona katsastuksen tulemista vastaan. Vahvimpana vaikuttajana toimivat ilmeisestikkin tähän SMOTO:n latelemat perusteet, jotka tyrmäsivät katsastuksen Suomessa lähinnä rahastuksena ja turvallisuutta lisäämättömänä. Kuultavana valiokunnassa oli myös moottoripyörärakentaja Aki Manninen.

Lainaus liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunnosta:

"Valiokunnan saaman selvityksen mukaan moottoripyörän tekniset ominaisuudet ovat hyvin harvoin syynä tai edes osasyynä onnettomuuksiin. Silloin kun näin on ollut, kyse on lähes aina ollut renkaiden tai jarrujen puutteellisesta kunnosta, eli huoltotoimenpiteiden laiminlyönneistä. Valiokunnalle toimitetussa asiantuntijaselvityksessä on korostettu, että moottoripyörien tekniset viat tai puutteet ovat moottoripyörän rakenteen johdosta selvästi autoja helpommin havaittavissa. Liikenneturvallisuuteen potentiaalisesti vaikuttavat tekniset ongelmat vaikuttavat välittömästi moottoripyörän hallittavuuteen siten, että käytännössä ne havaitaan heti ongelman synnyttyä. Tällöin ne yleensä myös korjataan heti. Renkaiden ja jarrujen huoltotarve ja määräaikaiskatsastuksen ajankohta osuvat vain satunnaisesti yksiin, jolloin tutkimusten mukaan merkittävimmät onnettomuusalttiuteen vaikuttavat tekniset puutteet ilmenevät katsastuskontrollissa vain satunnaisesti.

Saamansa selvityksen perusteella valiokunta arvioi, että moottoripyörien muutoskatsastusjärjestelmän ja -vaatimusten kehittäminen palvelisi turvallisuus- ja ympäristötavoitteita paremmin kuin nyt tavoiteltu määräaikaiskatsastus. Tällöin katsastuksen kustannukset ajoneuvojen fyysisestä ja teknisestä testaamisesta olisivat suunnattavissa oikeudenmukaisemmin niiden vastuulle, jotka harrastavat ajoneuvojen muuntelua."

Näyttää siis siltä, että tällä erää katsastukselta säästytään. Katsastusta koskevan ehdotuksen tyrmäsi tällä viikolla myös Ranska.

Asiasta uutisoi Bike: http://www.bike.fi/uutiset/valiokunta-ei-moottoripyorien-maaraaikaiskatsastukselle-24438

Linkki liikenne- ja viestintävaliokunnan lausuntoon: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/livl_13_2012_p.shtml